نخ Partially Oriented Yarn)  POY ) ، نخی با زنجیرهای مولکولی نیمه آرایش یافته است که از قابلیت کشسانی زیادی برخوردار بوده و برای تولید نخ های DTY، FDY و ATY قابل استفاده است.
تولید نخ رنگی POY  نایلون 6 و پلی استر با استفاده از روش Dope Dye و به کارگیری مستربچ رنگی در مرحله ذوب ریسی امکان پذیر است.
نخ های dope dyed نایلون6 و پلی استر در فام های مختلف موجود است. تولید نخ با رنگ سفارشی با هماهنگی بخش تولید امکان پذیر می باشد.
نخ های POY نایلون6 و پلی استر در ظرافت های زیر تولید می شود. تولید نخ با ظرافت سفارشی با هماهنگی بخش تولید امکان پذیر می باشد.

 


نخ POY نایلون 6

نخ POY پلی استر