حضور شرکت تهران زرنخ در دهمین نمایشگاه  فناوری نانو از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۶

   


بازدید دکتر سعید سرکار رئیس محترم ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری از غرفه شرکت تهران زرنخ در دهمین نمایشگاه فناوری نانولینک دانلود فیلمبازدید ناخدا شهبازی و ناخدا رحیمی راد از نیروی دریایی ارتش از غرفه شرکت تهران زرنخ در دهمین نمایشگاه فناوری نانومصاحبه خبرنگاران روس با ناظر كيفي شركت ميچكا آرياپوش